Soma S.L

Els experts en control de fauna

Tenim àmplia experiència en el control de la fauna en aeroports

QUALITAT GARANTIDA

La nostra reputació i experiència de més de 25 anys en

la gestió de fauna és la millor garantia dels nostres serveis

SOMA, S.L

Dedicada al control d’aus i mamífers

El nostre objectiu és controlar les plagues que afecten als nostres clients. Treballem en ambients urbans, rurals i industrials. Els mètodes que emprem es basen en l’estudi i el coneixement de la fauna, de la seva biologia i etologia, per tal d’oferir la millor solució tècnica

Apliquem tècniques respectuoses amb l’entorn i sempre d’acord amb una gestió ètica dels animals capturats. Disposem de tots els permisos administratius per a realitzar la nostra activitat.


Els nostres principals serveis

Control de coloms

Control de coloms

Els coloms son aus que s’han adaptat perfectament a viure a ciutats i pobles, aprofitant la seguretat, l’aliment i les zones de cria que els ofereix l’esser humà.

Control d’estornells

Control d’estornells

Els estornells son aus gregàries, principalment a l’hivern. Formen grans bandes que deambulen buscant aliment, per zones periurbanes i agrícoles

Control de gavines

Control de gavines

Les gavines son aus de gran envergadura i força. Durant l’any deambulen per les zones costaneres, tot i que cada cop s’endinsen més a llocs d’interior.

Control de cotorres

Control de cotorres

Les cotorres, son espècies al·lòctones, introduïdes de forma artificial per l’home, al nostre país. Son gregàries, és a dir, viuen en grups. Colonitzen parcs, ciutats i pobles.

Control de corvids i petits ocells

Control de corvids i petits ocells

Els còrvids, principalment les garses, son comunes als nostres camps i pobles, però també a parcs de les ciutats. Tenen un paper important com a netejadors de matèria orgànica als ecosistemes.

Control de mamífers

Control de mamífers

Poblacions anormalment grans de conills, guineus, talps o rates i ratolins de camp, poden provocar grans danys als interessos econòmics de l’home.

Seguretat aèria

Seguretat aèria

Els aeroports son infraestructures que ocupen grans extensions de terreny. Bona part de les mateixes, sense asfaltar, amb abundant vegetació baixa, ofereixen cobertura i aliment a multitud d’aus que les utilitzen assíduament.

Sitges

Sitges

Grans espais amb menjar, amb gra, tals com sitges o empreses agroalimentàries, solen presentar greus problemes de colonització d’aus, principalment coloms i tórtores.


Soma S.L a la televisió

"Invasió d’estornells a Valls"

Invasió d’estornells a Valls